Učešće u programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

Povodom obeležavanja jubileja-10 godina kontinuirane realizacije Programa,Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine,Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,propise,upravu i nacionalne manjine,Pokrajinski sekretarijat za energetiku,građevinarstvo i saobraćaj,Pokrajinski sekretarijat  za socijalnu politiku,demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu uputili su Javni poziv za učešće u realizaciji programa “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”.Cilj programa je razvijanje odgovornog ponašanja prema životnoj sredini i njenom očuvanju.Naša ustanova se rado odazvala pozivu.Program se realizuje u periodu od 01.novembra 2018 do 15. maja 2019.U okviru programa naša ustanova će realizovati brojne aktivnosti i radionice  u duhu date teme.

Comments are closed.