Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, tečna goriva za vozila PU ”POLETARAC” (benzin, dizel)"

Category Archives: Dobra, tečna goriva za vozila PU ”POLETARAC” (benzin, dizel)

Odluka o dodeli ugovora za kupovinu goriva

odluka o dodeli ugovora 2017


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 02/2015.-д. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 518. од 11.05.2015.  Позив за подношење понуде бр. 518/1 од  11.05.2015.  објављен на  Порталу јавних набавки и 
Learn more »


Конкурсна документација – добра, течна горива за возила установе (бензин, дизел)

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, течна горива за возила установе (бензин, дизел)


Позив за подношење понуде – добра, течна горива за возила установе (бензин, дизел)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр.  518/1 Датум: 11.05.2015.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 02/2015 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  ТЕЧНА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)       I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности:
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 04/2014.-д. 1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 627. од 09.05.2014.  Позив за подношење понуде бр. 627/1 од  09.05.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки
Learn more »


Koнкурсна документација – течна горива за возила (бензин, дизел)

Kонкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – течна горива за возила (бензин, дизел)


Позив за подношење понуде – течна горива за возила (бензин, дизел)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 627/1 Датум: 09.05.2014.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 04/2014 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  ТЕЧНА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)      I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891
Learn more »