Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, oprema za radne sobe"

Category Archives: Dobra, oprema za radne sobe

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za opremu za radne sobe

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Odluka o dodeli ugovora oprema za radne sobe 2016

Odluka o dodeli ugovora oprema za radne sobe 2016


Odgovor na pitanje br.2 – opremanje radnih soba

ODGOVOR NA PITANJE br.2 2016


Odgovor na pitanje-oprema za radne sobe

ODGOVOR NA PITANJE 2016


Poziv za podnošenje dokumentacije JNMV – oprema za radne sobe

Poziv za podnošenje ponude JNMV OPREMA ZA RADNE SOBE 2016 Konkrusna JNMV OPREMA ZA RADNE SOBE 2016


Конкурсна документација – добра, опрема за радне собе

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, опрема за радне собе


Позив за подношење понуде – добра, опрема за радне собе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 721/1 Датум: 24.06.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 03/2015 – д. ПРЕДМЕТ: добра, опрема за радне собе Јавна набавка мале вредности I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13 Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891 Текући
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 06/2014.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке:  По  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1029. од 09.07.2014.  Позив за подношење понуде бр. 1029/1 од  09.07.2014.  објављен на  Порталу јавних набавки
Learn more »


Продужење рока за подношење понуде – опрема за радне собе

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 06/2014 – д. Дел.бр.1029/5 Датум: 16.07.2014. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ предмет: добра,   ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ број ЈН- 06/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗБОГ ДОПУНА   КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. I На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама набавкама ( „Службени
Learn more »


Питања и одговори везани за конкурсну документацију

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 06/2014 – д. Дел.бр.1029/5 Датум: 16.07.2014.   ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ предмет: добра, ,  ОПРЕМА ЗА РАДНЕ СОБЕ број ЈН- 06/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ    2)   На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о
Learn more »