Home   Archive by category "Javne nabavke"

Category Archives: Javne nabavke

Годишњи план јавних набавки за 2022. годину


Годишњи план јавних набавки за 2021. годину


Правилник о набавкама Предшколске установе “Полетарац” Стара Пазова


ЈНМВ 02/2020 Добра, Материјал за саобраћај издаци за гориво – бензин и дизел


ЈНМВ 01/2020 – ДОБРА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ


ЈН 02/2020 – ДОБРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


ЈН 2020. ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ Измене и допуне Конкурсне документације ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ са изменама Питања и одговори ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ Измене и допуне Конкурсне документације број II ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2020. ГОДИНЕ са изменама II Питања и одговори ЈН ХРАНА 2020.
Learn more »


ЈН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Услуге социјалне заштите – лични пратилац детета

Позив за подношење понуде ЈН 2020. ГОДИНE Услуге социјалне заштите – лични пратилац детета Конкурсна документација ЈН 2020. ГОДИНE Услуге социјалне заштите – лични пратилац детета Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Годишњи план јавних набавки за 2020. годину

Годишњи план јавних набавки за 2020. годину


ЈН ПРИРОДНИ ГАС

Позив за подношење понуде Конкурсна документација Одлука о додели уговора ЈН ПРИРОДНИ ГАС Обавештење о закљученом уговору ЈН ПРИРОДНИ ГАС