Home   Archive by category "Javne nabavke" (Page 15)

Category Archives: Javne nabavke

Позив за подношење понуде – течна горива за возила (бензин, дизел)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 627/1 Датум: 09.05.2014.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 04/2014 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  ТЕЧНА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА УСТАНОВЕ  (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ)      I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891
Learn more »


Конкурсна документација – материјал за одржавање хигијене

Kонкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – материјал за одржавање хигијене


Позив за подношење понуде – материјал за одржавање хигијене

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 583/1 Датум: 29.04.2014.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 03/2014 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  материјал за одржавање хигијене Јавна набавка мале вредности обликована у две партије  I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични
Learn more »


Питања и одговори везани за конкурсну документацију 3

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2014 – д. Дел.бр.306/5 Датум: 04.04.2014.   ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД  број ЈН- 01/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   На основу
Learn more »


Питања и одговори везани за конкурсну документацију 2

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2014 – д. Дел.бр.306/4 Датум: 02.04.2014.   ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД  број ЈН- 01/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   На основу
Learn more »


Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2014 – д. Дел.бр.306/3 Датум: 02.04.2014.   ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД  број ЈН- 01/2014-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   На основу
Learn more »


Конкурсна документација – електрична енергија

Kонкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – електрична енергија


Позив за подношење понуде – електрична енергија

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 361/1 Датум: 21.03.2014. На основу члана 32. члана 55. став 1. тачка 2) и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/12), објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН: 02/2014 – д. ПРЕДМЕТ: добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Отворени поступак јавне набавке I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
Learn more »


Конкурсна документација – намирнице и прехрамбени производи

Kонкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација


Позив за подношење понуде – намирнице и прехрамбени производи

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 306/1 Датум: 10.03.2014. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈН: 01/2014 – д. ПРЕДМЕТ: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД. Отворени поступак јавне набавке обликован у 8 (осам ) партија I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13 Стара
Learn more »