Home   2019   November

Monthly Archives: November 2019

Konvencija o pravima deteta – 30 godina od njenog usvajanja

Konvencija o pravima deteta , kao najznačajniji međunarodni dokument u oblasti prava deteta usvojena je 20. novembra 1989. godine na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Ovom događaju je prethodilo nekoliko ranije usvajanih dokumenata kojima je naglašeno da je deci potrebno obezbediti dodatnu zaštitu i negu kako bi ona mogla da uživaju ljudska prava i slobode utvrđene Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Povodom dana obeležavanja
Learn more »


Превенција агресије и насиља у раном узрасту

16 i 17.11.2019.У објекту Сунце у Старој Пазови одржан је семинар: Превенција агресије и насиља у раном узрасту Аутори: Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања ; Николета Гутвајн, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд. Приоритетна област: Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања Општи циљеви: Општи циљ програма је да васпитачи у
Learn more »


УРЕЂЕЊЕ АТРИЈУМА

Месец октобар 2019. ( “Дечја недеља”) био је почетак посвећен опремању атријума у објекту “Сунце” у Старој Пазови. Радну акцију организовали су васпитачи заједно са родитељима и децом.Опремање се одвијало у етапама и још увек траје. Овај драгоцен простор је после дужег времена оспособљен за безбедан боравак деце, где она заједно са својим васпитачима могу да уживају у игри и разним другим активностима. Захвални
Learn more »


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке са изменама

PREČ TEKST 2019 Pravilnik JN Novi 2015


Добра, новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка

Позив за подношење понудe ЈНМВ 2019. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Конкурсна документација ЈНМВ 2019. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Измене и допуне Конкурсне документације број I ЈНМВ 2019. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка Конкурсна документација ЈНМВ 2019. Новогодишњи поклони за децу запослених – поклон честитка измена I Одлука о додели уговора ЈНМВ 2019. Новогодишњи
Learn more »


ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019 са изменама II

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019 са изменама II