Home   2015   April

Monthly Archives: April 2015

Конкурс за пријем деце

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Бр. 438. Датум:  23.04.2015. На основу члана  30.Статута  и чл. 4. Правилника о упису деце и раду уписних комисија у ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА , УПРАВНИ  ОДБОР ПУ *ПОЛЕТАРАЦ* СТАРА ПАЗОВА  на   седници  одржаној дана  23.04.2015. расписује :       КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ЗА
Learn more »


Druženje sa tatama

U martu su održane već tradicionalne ”Zvezdane igre”. U objektu ”Sunce” u Staroj Pazovi tate su sa svojom decom učestvovali u različitim igrama. Takmičili su se u zanimljivim i raznovrsnim igrama u kojima je svako imao priliku da pokaže svoju spretnost, brzinu, okretnost i naravno takmičarski duh. Svi su se lepo družili i zabavili. Međusobno su se takmičili i družili deca i roditelji iz
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 02/2015 – д. Дел.бр.444/1 Датум: 24.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку предмет: добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА П Р Е Д М Е Т: ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ На основу чл. 63. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама
Learn more »


Конкурсна документација – добра, материјал за одржавање хигијене

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, материјал за одржавање хигијене


Позив за подношење понуде – добра, материјал за одржавање хигијене

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 418/1 Датум:22 04.2015.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 01/2015 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  материјал за одржавање хигијене Јавна набавка мале вредности I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2015 – д. Дел.бр.286/5 Датум: 09.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД  број ЈН- 01/2015-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ III На основу чл.
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2015 – д. Дел.бр.286/3 Датум: 09.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД број ЈН- 01/2015-д П Р Е Д М Е Т: ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ II На основу чл. 63.
Learn more »


Конкурсна документација – добра, намирнице и прехрамбени производи

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, намирнице и прехрамбени производи


Измене и допуна конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 286/4 Датум: 09.04.2015.  ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2015-д Предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД обликовану у 8 (осам ) партија I            ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР. I На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама набавкама ( „Службени гласник  РС“, број 124/2012) , у даљем тексту ЗЈН  ,
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2015 – д. Дел.бр.286/2 Датум: 06.04.2015.   ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД  број ЈН- 01/2015-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ   На основу
Learn more »