Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, oprema za kuhinju"

Category Archives: Dobra, oprema za kuhinju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-oprema za kuhinju jnmv 03/2016-d

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-oprema-za-kuhinju-2016


Odluka o dodeli ugovora , oprema za kuhinju jnmv 03/2016-d

odluka-o-dodeli-ugovora-oprema-za-kuhinju-2016


Poziv za podnošenje ponuda jnmb 03/2016-d Oprema za kuhinju

poziv-za-podnosenje-ponuda-oprema-za-kuhinju


Konkursna dokumentacija jnmv03/2016-d Oprema za kuhinju

konkrusna-dokumentacija-jnmv-oprema-za-kuhinju-2016


Конкурсна документација – добра, опрема за кухињу

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, опрема за кухињу


Позив за подношење понуде – добра, опрема за кухињу

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 729/1 Датум: 24.06.2015.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 04/2015 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  опрема за кухињу Јавна набавка мале вредности I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: www.poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891 Текући 
Learn more »