Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, namirnice i prehrambeni proizvodi za potrebe PU ”POLETARAC” Stara Pazova"

Category Archives: Dobra, namirnice i prehrambeni proizvodi za potrebe PU ”POLETARAC” Stara Pazova

ODLUKA O DODELI UGOVORA

ispravka odluka o dodeli ug partija 1 odluka o dodeli ug partija 2 odluka o dodeli ug partija 3 odluka o dodeli ugovora partija 4 odluka o dodeli ug partija 5 odluka o dodeli ug partija 6 odluka o dodeli ug partija 7 odluka o dodeli ug partija 8


Konkursna dokumentacija 01/2017-d Namirnice i prehrambeni proizvodi za 2017.godinu

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2017


Poziv za podnošenje ponuda 01/2017-d Namirnice i prehrambeni proizvodi za 2017.godinu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 2017


OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA PO PARTIJAMA

OBAVEŠTENJE PARTIJA 1 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 2 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 3 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 4 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 5 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 6 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 7 2016 OBAVEŠTENJE PARTIJA 8 2016


Odluka o dodeli ugovora – javna nabavka-namirnice i prehrambeni proizvodi za 2016.god.

Odluka o dodeli ugovora partija 1 HLEB 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 2 MLEKO 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 3 JAJA 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 4 MESO 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 5 RIBA 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 6 SVEŽE VOĆE I POVRĆE 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 7 KONZERVISANO I SMRZNUTO VOĆE I POVRĆE2016 Odluka
Learn more »


Одговор на постављено питање за јавну набавку хране

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2016 – д. Дел.бр.332. Датум: 25.03.2016.     ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за 2016. годину  број ЈН- 01/2016-д     П Р Е Д М Е Т:  ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ     На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона
Learn more »


Javna nabavka-namirnice i prehrambeni proizvodi za 2016.god.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA Odluka o dodeli ugovora partija 1 HLEB 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 2 MLEKO 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 3 JAJA 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 4 MESO 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 5 RIBA 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 6 SVEŽE VOĆE I POVRĆE 2016 Odluka o dodeli ugovora partija 7 KONZERVISANO
Learn more »


Обавештења о закљученим уговорима

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 01/2015.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: По  спроведеном  ОТВОРЕНОМ   поступку  јавне   набавке  (Одлука о покретању поступка  бр. 286. од  16.03.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 286/1 од 16.03.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки,
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2015 – д. Дел.бр.286/5 Датум: 09.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД  број ЈН- 01/2015-д   П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ III На основу чл.
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 01/2015 – д. Дел.бр.286/3 Датум: 09.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА У 2015.ГОД број ЈН- 01/2015-д П Р Е Д М Е Т: ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ II На основу чл. 63.
Learn more »