Home   2013   October

Monthly Archives: October 2013

Dečja nedelja

Dečja nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovim, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala. Ove godine Dečja nedelja je posebnu pažnju posvetila značaju stvaranja pozitivne klime za rađanje i
Learn more »