Dečja nedelja

Dečja nedelja se svake godine održava u mesecu oktobru, sa ciljem skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na dete kao nosioca prava, na potrebe dece u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihovo pravo da odrastaju u što boljim uslovim, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje potencijala.

Ove godine Dečja nedelja je posebnu pažnju posvetila značaju stvaranja pozitivne klime za rađanje i pružanje podrške razvoju modela odgovornog roditeljstva. Stoga se Program aktivnosti obeležavanja Dečje nedelje u 2013. godini odvijao pod motom:

Slušajte mama i tata, želim sestru il’ brata!

Comments are closed.