Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, materijal za održavanje higijene za potrebe PU ”POLETARAC” Stara Pazova"

Category Archives: Dobra, materijal za održavanje higijene za potrebe PU ”POLETARAC” Stara Pazova

Odluka o dodeli ugovora za sredstva za higijenu

odluka o dodeli ugovora


Poziv za podnošenje ponuda materijala zaodržavanje higijene 2017.god.

poziv za podnosenje ponuda Mat za održ higijene 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Sredstva za održ higijene 2017


Odluka o dodeli ugovora-materijal za održavanje higijene 2016god.

Odluka o dodeli ugovora-materijal za održavanje higijene 2016.god


Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju-materijal za održavanje higijene

Poziv za podnošenje ponude JNMV SANITARIJA 2016 KONKURSNA DOKUMENTACIJA


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 01/2015.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 418.  од  22.04.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 418/1 од 22.04.2015.  објављен на  на Порталу
Learn more »


Конкурсна документација – добра, материјал за одржавање хигијене

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, материјал за одржавање хигијене


Позив за подношење понуде – добра, материјал за одржавање хигијене

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 418/1 Датум:22 04.2015.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 01/2015 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  материјал за одржавање хигијене Јавна набавка мале вредности I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763 Матични број:08011389 Шифра делатности: 8891
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 03/2014.-д. 1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 583.  од  29.04.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 583/1 од 29.04.2014.  објављен на  на Порталу јавних
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

  ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 03/2014.-д. 1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 583.  од  29.04.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 583/1 од 29.04.2014.  објављен на  на Порталу
Learn more »


Конкурсна документација – материјал за одржавање хигијене

Kонкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – материјал за одржавање хигијене