Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, novogodišnji pokloni za decu zaposlenih"

Category Archives: Dobra, novogodišnji pokloni za decu zaposlenih

Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV 05/2016-d Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih-poklon čestitka

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-poklon-cestitka-2016


Konkurs za novogodišnje poklone za decu zaposlenih

poziv-za-podnosenje-ponuda-2016 konkursna-dokumentacija-paketici-2016


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                             Јавна набавка број 05/2015.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  , (Одлука о покретању поступка  бр. 1298.  од  26.11.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 1298/1 од 26.11.2015.  објављен на  Порталу јавних набавки
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ                                                Јавна набавка број 05/2015.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности , (Одлука о покретању поступка  бр. 1298.  од  26.11.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 1298/1 од 26.11.2015.  објављен   на Порталу јавних
Learn more »


Одлука о додели уговора

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13 Место: СТАРА ПАЗОВА Број одлуке: 1383/1. Датум: 08.12.2015. Бр. ЈН. 05/2015 – д. На основу члана 107. ст. 3. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту : Закон , директор ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА доноси:                                   О Д Л У К У  О
Learn more »


Одлука о додели уговора

Наручилац: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ Адреса: ул. Владимира Хурбана бр. 13 Место: СТАРА ПАЗОВА Број одлуке: 1383/2. Датум: 08.12.2015. Бр. ЈН. 05/2015 – д. На основу члана 107. ст. 3. и чл. 108. Закона о јавним набавкама (”Сл. гласник РС” бр. 124/12 ,14/15 и 68/15 ) у даљем тексту : Закон , директор ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА доноси:                                   О Д Л У К У
Learn more »


Конкурсна документација – новогодишњи поклони за децу запослених

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – новогодишњи поклони за децу запослених


Позив за подношење понуде – новогодишњи поклони за децу запослених

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 1298/1 Датум: 26.11.2015.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 05/2015 – д. ПРЕДМЕТ:  добра,  новогодишњи поклони за децу запослених   Јавна набавка мале вредности обликована у две партије  I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: poletarac.co.rs ПИБ:100532763
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 07/2014.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1561.  од  27.11.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 1561/2 од 27.11.2014.  објављен   на Порталу
Learn more »


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 07/2014.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности   ,  (Одлука о покретању поступка  бр. 1561  од  27.11.2014. год.  Позив за подношење понуде бр. 1561/1 од 27.11.2014.  објављен на  Порталу јавних
Learn more »