Home   Javne nabavke   Archive by category "Dobra, električna energija za potrebe PU ”POLETARAC” Stara Pazova"

Category Archives: Dobra, električna energija za potrebe PU ”POLETARAC” Stara Pazova

Odluka o dodeli ugovora za struju

odluka o dodeli ugovora odluka ododeli ugovora struja 2017


Poziv za podnošenje ponuda za struju 2017.god.

poziv za podnosenje ponuda struja 2017 Konkrusna dokumentacija el. energija 2017 I


Odluka o dodeli ugovora JNMV05/2016-D, Novogodišnji pokloni za decu zaposlenih-poklon čestitka

odluka-o-dodeli-ugovora-paketici-2016


Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNMV04/2016-d, PUTNIČKI AUTOMOBIL

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-auto-2016


Odluka o dodeli ugovora JNMV04/2016-d putnički automobil

odluka-o-dodeli-ugovora-auto-2016


Odluka o dodeli ugovora-struja 2016god.

Odluka o dodeli ugovora struja 2016.


Javna nabavka-električna energija

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE JN električna energija 2016 Konkrusna dokumentacija električna energija 2016


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 02/2015.-д. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: а по спроведеном ОТВОРЕНОМ поступку јавне набавке , (Одлука о покретању поступка бр. 335. од  30.03.2015. год. Позив за подношење понуде бр. 335/1 од 30.03.2015. објављен на на Порталу
Learn more »


Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА ул. Владимира Хурбана бр. 13 Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 БР.ЈН: 02/2015 – д. Дел.бр.444/1 Датум: 24.04.2015. ЈАВНА НАБАВКА у отвореном поступку предмет: добра, електрична енергија за потребе ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА П Р Е Д М Е Т: ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ На основу чл. 63. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама
Learn more »


Конкурсна документација – добра, електрична енергија

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – добра, електрична енергија