Home   Javne nabavke   Archive by category "Usluge, boravak dece u prirodi"

Category Archives: Usluge, boravak dece u prirodi

Nabavka- boravak dece u prirodi

odluka o dodeli ugovora


Obaveštenje o zaključenom ugovoru-boravak dece u prirodi

Obaveštenje o zaključenju ugovora BORAVAK DECE U PRIRODI 2016


Odluka o dodeli ugovora za boravak dece u prirodi

Odluka o dodeli ugovora 2016


POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE JNMV ZA BORAVAK DECE U PRIRODI

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE JNMV BORAVAK DECE U PRIRODIKONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV BORAVAK DECE U PRIRODI


Обавештење о закључењу уговора

ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Јавна набавка број 01/2015.-у. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Предшколска установа „Полетарац“  Стара Пазова , www.poletarac.co.rs 2. Врста наручиоца: јавна установа у области просвете; 3. Врста поступка јавне набавке: по  спроведеном   поступку  јавне набавке мале вредности  , (Одлука о покретању поступка  бр. 561. од  20.05.2015. год.  Позив за подношење понуде бр. 561/1 од 20.05.2015.  објављен на  на Порталу јавних набавки и 
Learn more »


Конкурсна документација – услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.

Конкурсну документацију можете преузети на ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ. За преузимање, кликните на линк Конкурсна документација – услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.


Позив за подношење понуде – услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“ СТАРА ПАЗОВА Дел.бр. 561/1 Датум:20. 05.2015.   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈНМВ: 01/2015 – у. ПРЕДМЕТ: услуге, боравак деце у природи за радну 2015/2016.год.   Јавна набавка мале вредности I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.      Подаци о наручиоцу: Наручилац: Предшколска установа  „Полетарац“ Стара Пазова Адреса: Владимира Хурбана бр. 13  Стара Пазова Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565 Интернет страна: www. poletarac.co.rs ПИБ:100532763
Learn more »