Stručna konferencija vaspitača na Tari

Stručna konferencija za vaspitače  održana je u periodu od 06. do 09. decembra na Tari.Organizator skupa bio je Savez udruženja vaspitača Srbije.Tema konferencije bila je “Sredina za učenje-izvor građenja odnosa,integrisanog učenja i bogaćenja iskustava deteta”Ova tema je izazvala veliko interesovanje praktičara jer je u skladu sa koncepcijom novih Osnova programa predškolskog obrazovanja i vaspitanja.Sredina u kojoj odrastaju deca je ta koja podstiče na aktivnost i interakciju.Prostor treba da bude organizovan tako da obezbeđuje razmene među decom.Vaspitači i deca pored istraživanja u vrtiću,treba da promene sredinu za učenje i da se uključe u život i rad u lokalnoj sredini.Našu ustanovu su predstavljale koleginice iz Nove Pazove sa radom “Put nastanka jedne stolice”.Autori rada su  Barbara Živanović,Olivera Puhača,Milica Bradonjić-Dejanović i Andriana Ristić.Njihova prezentacija je izazvala mnoštvo pozitivnih komentara i izazvala veliko interesovanje kod kolega.Svojim marljivim radom i zalaganjem koleginice su odgovorile na ključna pitanja vezana za temu.Prikazale su procese koji se dešavaju u zajedničkom življenju dece i odraslih. Predstavile su decu kao aktivne učesnike u promeni sredine koja postaje izvor gradjenja odnosa i centar bogaćenja iskustva dece.Deca su važni članovi zajednice koji učestvuju u kreiranju prostora za svoje odrastanje.

IMG-447bff19ed8055ce946eacbb504182b6-VIMG-483e54151eab060a6f8e19efc2cdfd78-VIMG-7454038d4465a07533f47ff5d4906d68-VIMG-87a16e575d77047b2ff06f1d9a1770a4-VIMG-df5f05e9aa5e4abc531e39c757bfcda8-VIMG-04c2f728bbd6b2e12d1bdf204268c870-V

Comments are closed.