ЈН 2018. ГОДИНЕ ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ

Позив за подношење понуде ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ

Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ

Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ

Измене и допуне Конкурсне документације број I ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ

Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ са допуном

Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ 2

Измене и допуне Конкурсне документације број II ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ

Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ са допуном 2

Питања и одговори ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ 3

Измене и допуне Конкурсне документације број III ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ

Конкурсна документација ЈН ХРАНА 2018. ГОДИНЕ са допуном 3

Одлука партија 1

Одлука партија 2

Одлука партија 3

Одлука партија 4

Одлука партија 5

Одлука партија 6

Одлука партија 7

Одлука партија 8

Одлука о закључењу уговора са првим следећим понуђачем партија 4

Обавештење партија 1

Обавештење партија 2

Обавештење партија 3

Обавештење партија 4

Обавештење партија 5

Обавештење партија 6

Обавештење партија 7

Обавештење партија 8

Comments are closed.