Humanost na delu!

Povodom akcije “Pomozimo Stojanu” u koju su se uključili svi naši građani, i vaspitači P.U. “POLETARCA” su pokazali humanost na delu po ko zna koji put. Oni su za našu decu 02.03. 2017. napravili nekoliko predstava, a cena ulaznice je bila 120 din, ili ko koliko želi da pomogne. I roditelji i deca su se rado odazvali ovakvoj akciji. A ovako je to izgledalo…

image-0-02-05-94661a1b80a8f4f51509d208f0b8c83c7052abcf4851097312fba7e8595e456c-Vimage-0-02-05-12527bee61952c4da0324af371844ece76bc5211049abc03af76544493eb931b-Vimage-0-02-05-70b2c1c59bffd717bb70e124fd6dc877dad9ce038fa39aa298a36f1e029a167d-Vimage-0-02-05-2cc89068bf1e4d5b2d6cd85b01644cf8f213aeda4bb9715fbcb0b3f206a4c2e8-Vimage-0-02-05-d04130b8085366309cdde00d4c408ff56f23975346ed9b766e6451318217246e-Vimage-0-02-05-a260c573d3972cbd5463ea09fd8deff13df5a4e6d12c0b8cb7cf36ad09b4ad5d-Vimage-0-02-05-a85f92549256049d3d95827b5004a0fa6ce1314a3a34f516292b37eaf6b38101-Vimage-0-02-05-f30503724d56fb1082cd0adf2a57d41d063400cf60cf7cbdadd3c04c8ca28592-V

image-0-02-05-86680c1a75d7a4c1afce43154222041f349a0f81160da7c7b8ed53d4fdacc9c0-Vimage-0-02-05-767e28c7255d6e2351051bdc2e1e18c419c4bd5a3ae1993b5fc0dc1d8a3a432d-Vimage-0-02-05-74a881e8518d95a1e5712b7322a5d059428ec12d4b7ce29fb7892d11e1ab7c2e-Vimage-0-02-05-3de99cc07a9bee37726b5ff0b3f25b31527f41d2ed97ed18ff6357b87f960394-Vimage-0-02-05-e2ec7124d226d4c4dfbdc32f24c2d5255270033e827229a7fe758d1f31e1c982-Vimage-0-02-05-df90853644f4ddb1f60b2a4344507967495ac58cc337e028fd099b4ce85f5bdc-Vimage-0-02-05-db9bbc79767844ef1a8a192a69b0aff18c517a0ac641a6c78bb7f5c2f9dcfc0c-Vimage-0-02-05-ce2855877ea05496300c67071146a9b70ff0feb65d93817b2bbbb12d90f45fdb-Vimage-0-02-05-68fb87ad136aa9d7a9f59be134c378d5dd91123ca7898923b656f82f2940b34f-V

 

image-0-02-05-64eeb1303438af8ab40345d943820f273a61548c3e8169c87e58ab465ac9cd3a-Vimage-0-02-05-21b24a90b3ccdfb571022b1e11a7ba17e796e769b4ebdfb4664b1022822c829b-Vimage-0-02-05-3c1a31b4071037bacaa2ff3034eda72e11272f908c6b3668d4510790bd905861-V

image-0-02-05-eb7f533a079555264cca181112a8f5f165c9033e0ed4ec457697ea4358abb44d-VIMG_20170302_104427image-0-02-05-0c9cb388b70f68242c7dd5a17541b3abb92f8d32345cc94ffb0256818082f4c1-Vimage-0-02-05-4620d54ace10b694e71336d91652b45f2b66be73367af22e6c2e9a289c9500c3-VIMG_20170302_104728

image-0-02-05-d5898adca59856fc771a0089c15b1885aa3c03d40b6a4f2e76b14c8d723f7348-Vimage-0-02-05-1ae9b99f7327269e59987534fafcc6917e379d1a46420093b2f058b6c36a8bfe-Vimage-0-02-05-95b4b1acc6ade4a1df95e9b1c2f92c100578ca6e723cd1f7177c12d309ea798b-V

Comments are closed.