Februar-mesec NTC radoinica

Mesec februar rezervisan je za NTC radionice. Ove radionice drže vaspitači koji su prošli seminar NTC-sistem učenja. Evo detalja sa radionica…

image-0-02-05-e585bb684190b0f7395a027c4c966325f5297fad8a9ce5d2e79b7c65db95dbc1-Vimage-0-02-05-dd0b1bff50d658530ed9d15be50b10b49e4529d07e62e2e87abb733bea6bdae3-Vimage-0-02-05-ce8a538b2b9c9ff24b0bfab69c1f47bb75115e78b9da7505205202a0809ed061-Vimage-0-02-05-c32aacef3d8836936ab2729710d8b69a8959fb07f701658e56700786711ec185-Vimage-0-02-05-be8a3d3fc01e8cc7737be8b8f3c4a6053860df45b2f439295ac26a0b72d83ed7-Vimage-0-02-05-b8533230b60fa965f49fa919bcdfed8068294cb542809474c3a912de4ad7b131-Vimage-0-02-05-a4ec9c349ca07b72b45f07b90088f9f41c2ba1f93803bfd4882175338902c739-Vimage-0-02-05-8858095b8060d6d4c1f43b8ea908738bfbde4205d4e078135b6176b2af5f9cca-Vimage-0-02-05-2604d152c0110837844693527871c92bb02e2d040c633d3b0c76affbb7976ddf-Vimage-0-02-05-246c0a4a739d4ba5f39448bf55bcc466c7d225cf484bb83fdf4b6db8ecb772e2-Vimage-0-02-05-99b09b65f1d881b8ae139cab769fc1c414ad98783f9114b6208f5b9844ebec99-Vimage-0-02-05-14bbc6f8f8556fb971e8bdcd46ef5fa72839a181a82f155f11f0ba37f795e3d1-Vimage-0-02-05-9bd2973b13b59fd7f685a25eef80be2825124a9ce67d5b4f31fcd14899ae74e3-Vimage-0-02-05-6c4dc9bfb88570fb8d90a40dcb6e99164e4d45eef98598fedb69071dc9381cda-Vimage-0-02-05-5e06603eb3a927455b585bc6c02ffa49a23fbb7894bb05baec156099f5207fe7-V

Comments are closed.