Zajednički rad dece i roditelja

U pripremnim predškolskim grupama celodnevnog boravka u OŠ “H.J.Čmelik” u Staroj Pazovi, realizovane su aktivnosti kao što su upoznavanje dece sa Konvencijom o pravima deteta i poseta biblioteci, dok je u ostalim aktivnostima akcenat stavljen na zajednički rad dece i roditelja. Tako su deca sa svojim roditeljima crtali ili pisali priču i pesmu na temu “Jedan dan u životu moje porodice”, napravili su i “Šake moje porodice”, kao i PORODIČNO STABLO I  SLOVARICU.

Vaspitačice pripremnih predškolskih grupa su Miroslava Živković, Olinka Stojanac, Ljubica Karanović i Ana Potran.

Comments are closed.