Aktivnosti u Dečjoj nedelji

Dečja nedelja je ove godine trajala od 5. do 11. oktobra. Predškolska ustanova „Poletarac“ je realizovala brojne aktivnosti, u kojima su deca i porodica, kao i uvek u našem radu, zauzimali centralno mesto. Ove godine Dečja nedelja je posvetila posebnu pažnju osnaživanju porodice, podsticanju klime za ostvarivanje prava svakog deteta da odrasta u porodičnom okruženju. Zato se program predviđenih aktivnosti odvijao pod sloganom: „Podrška porodici-najbolja podrška deci“.

Ovogodišnja Dečja nedelja je otvorena razgovorom u vaspitnim grupama o pravima dece, pre svega u porodici.

Utorak je bio rezervisan za program predškolaca u Staroj i Novoj Pazovi koji su tom prilikom ugostili predstavnike lokalne samouprave i poželeli im dobrodošlicu svojim recitacijama i pesmama.

Sve pripremne predškolske grupe su posetile biblioteku ”Dositej Obradović” u Staroj i Novoj Pazovi i tom prilikom su sva deca besplatno učlanjena u biblioteku.

Održane su i radionice na kojima su roditelji i deca zajedničkim trudom izradili nešto vezano za njihovu porodicu.

Dan za kreativnost je bio ispunjen aktivnostima kao što su crtanje kredama i maskenbalom.

 

 

 

Comments are closed.