Testiranje statusa kičme i posturalnog statusa u okviru projekta ”STOJ PRAVO-RASTI ZDRAVO!”

Deca starijih i najstarijih grupa su 23.09.2014. u centralnom objektu ”Sunce”, bila podvrgnuta (uz saglasnost roditelja) testiranju statusa kičme i posturalnog statusa od strane stručnog tima Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

Testiranje je jedna od faza IPA projekta prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine pod nazivom ”STOJ PRAVO – RASTI ZDRAVO!” čiji je cilj unapređenje procene posturalnog statusa i statusa kičme.

Generalni cilj projekta je unapređenje detekcije i prevencije posturalnih poremećaja, zdravstvenih problema senzomotornog aparata kod dece.

Cilj akcije je stvoriti efikasan samoodrživi sistem u okviru kog će se, uz pomoć naprednih metoda, rano otkriti a potom programiranim vežbanjem korigovati problemi vezani za posturalni status.

Po završetku testiranja u svim gradovima, stručni tim Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu će obraditi podatke i roditeljima će rezultati biti predstavljeni u novembru. Na taj način, roditelji će biti upoznati sa posturalnim statusom i statusom kičme svog deteta i eventualno sa vežbama koje treba primenjivati.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja je našoj ustanovi donirao sportske rekvizite na radost dece i zaposlenih a posebno stručnog saradnika za fizičko vaspitanje.

1 2 3 4 5 6 7 7a 8

Comments are closed.