ДОКУМЕНТА

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности ПУ “Полетарац” Стара Пазова

Финансијски извештај за 2023.годину линк

Финансијски план 2024. године

Т табеле финансијског плана 2024. године

Расходи и приходи финансијског плана 2024. године

Програм и програмска активност финансијског плана 2024. године

Одлука финансијског плана 2024. године

Образложење финансијског плана 2024. године

_____________________________________________________

Статут

Годишњи план за радну 2022/2023.годину


Извештај о реализацији годишњег плана за радну 2021/2022.годину

Развојни план


Предшколски програм

План родна равноправност

На следећем линку можете приступити Информатору о раду ПУ “Полетарац” линк


ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТА

Финансијски извештај за 2022.годину линк
Ребаланс финансијског плана 2023.године линк

Ребаланс финансијског плана 2023. године линк

Ребаланс финансијског плана 2023. године линк 2

Ребаланс финансијског плана 2023. године линк 3

Ребаланс финансијског плана 2023. године линк 4

Годишњи план за радну 2023/2024. годину

Извештај о реализацији годишњег плана за радну 2022/2023. годину

Предшколски програм