Програм-Разиграно родитељство развијен у оквиру пројекта “Подстицајно родитељство кроз игру”

Програм се ослања на научне доказе у кључним елементима квалитетне бриге и подстицаја развоја у раном детињству. Овај пројекат повезује различите инстутције Центар за социјални рад, Дом здравља, Локалну самоураву и Предшколске установе, а све у циљу мултидисциплинарног приступа подршке родитељству. Програм у фокусу има заједницу, заснован је на праћењу и препознавању потреба које различите породице имају. Програм позива заједницу да гради и развија своје капацитете, упознаје нас са одговарајућим услугама и указује нам на то зашто се и како родитељство учи. План је да се ПУ “Полетарац” овим пројектом бави наредне две године , а све у циљу добробити наше деце.


Comments are closed.