Конкурс за пријем у радни однос

У наставку се можете упознати са текстом конкурса за пријем у радни однос, који је објављен у публикацији “Послови” од 06.04.2022.године.


Текст конкурса за пријем у радни однос на одређено Линк
Текст конкурса за пријем у радни однос на неодређено Линк

Comments are closed.