Уређење дворишта

Боравак и игра деце на отвореном су од изузетног значаја за правилан раст и развој дечијег организма.
Исцртани полигони на бетону, школице, разне линије и облици, код деце подстичу развој маште, креативности, когнитивних способности, а различитим облицима кретања (скакања, поскакивања, ходања, трчања идт.) деца развијају, оснажују и усвајају нове моторичке вештине. Акценат је на спонтаној игри деце, која им пружа могућност да сами смишљају нове начине кретања, да креирају сопствене приче, да истражују, да се ораганизују, да уживају у дружењу и слободи.
Вапитачи и стручни сарадник за физичко васпитање у сарадњи са родитељима су оплемени бетонски део дворишта, код улаза у наш вртић.
Хвала свим учесницима на сарадњи и лепом дружењу.

Comments are closed.