Опремање фискултурне сале

Дужи низ година фискултурна сала у нашој установи служила је као радна соба у којој су боравила деца. Од почетка 2020/21.године сали је поново враћена првобитна намена. Ова промена омогућила је квалитетнији и подстицајнији боравак деце у условима прилагођеним њиховом узрасту. Под тим се подразумева уређен простор, адекватне справе и спортски реквизити.
Деци је све доступно и надохват руке, то им пружа могућност да сами бирају и осмишљавају игре, вежбе или активности. На тај начин подстичу и развијају основне облике кретања као што су ходање, трчање, скакање, пењање, пузање и сл. Све ове активности доприносе бољем развоју психофизичких способности, а самим тим подстичу правилан раст и развој целокупног организма. Овакав начин рада у складу је са новим Основама програма предшколског васпитања и образовања “Године узлета”, чију ће примену наша установа да реализује од септембра 2021.године.

Comments are closed.