СТРУЧНИ СУСРЕТ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Под називом “Деца и одрасли у заједничком уређењу средине која подржава учење и развој деце” у периоду од 08. до 11. октобра 2020.године, одржан је још један, 23. по реду, стручни сусрет медицинских сестара предшколских установа Србије. Циљ скупа је био да се кроз размену и анализу искустава из праксе, јачају компетенције медицинских сестара-васпитача у препознавању и уважавању свих перспектива, детета и одраслих, у планирању и остваривању неге и васпитно-образовног рада. Програм скупа одвијао се у више етапа и пленарних заседања, у малим групама уз поштовање прописаних мера заштите.
На овим стручним сусретима из наше установе учествовале су медицинске сестре-васпитачи Маја Бурсаћ и Власта Покорацки, придружујући се колегиницама и стручним сарадницима из више од 40 предшколских установа Србије.

Comments are closed.