Od aprila meseca moguća elektronska prijava dece za upis u P.U. “Poletarac”

Građani opštine Stara Pazova od ove godine mogu potpuno besplatno, elektronskim putem da prijave decu za upis u našu ustanovu. Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelji više ne moraju da odlaze na razne šaltere prilikom prijave deteta, već će istu moći da obave elektronskim putem na potralu eUprava. Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem elektronskog obrasca, a prilaganje neophodnih dokumenata (Izvod iz matične knjige rođenih, Uverenje o zaposlenju…) nije potrebno jer se automatski pribavljaju. Preceduru upisa Vašeg deteta možete izvršiti na navedenom linku od trenutka kada bude raspisan Konkurs za upis dece u P.U.”Poletarac” i to u periodu od 06. do 16. aprila tekuće godine.

Comments are closed.