ОДЛУКА О ПРАВУ НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА У П.У. ЗА ТРЕЋЕ ДЕТЕ И СВАКО НАРЕДНО РОЂЕНО

Овом Одлуком утврђују се ближи услови и начин остваривања права на бесплатан боравак у П.У. “ПОЛЕТАРАЦ” за треће дете, односно сваког наредног реда рођења и начин регресирања трошкова.

Одлука 1. страница

Одлука 2. страница

Захтев

Изјава

Comments are closed.