Превенција агресије и насиља у раном узрасту

16 i 17.11.2019.У објекту Сунце у Старој Пазови одржан је семинар:
Превенција агресије и насиља у раном узрасту

Аутори:

Слободанка Гашић Павишић, доктор педагогије, Институт за педагошка истраживања ; Николета Гутвајн, доктор педагошких наука, Институт за педагошка истраживања, Београд.

Приоритетна област:

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Општи циљеви:

Општи циљ програма је да васпитачи у предшколским установама усаврше своја знања и развију вештине потребне за успешно спречавање агресивног понашања деце у вртићу и за рану превенцију вршњачког насиља.

Специфични циљеви:

Специфични циљеви су да васпитачи: – развију свест о значају, потреби и могућностима ране превенције агресије и вршњачког насиља – добију научно засноване и савремене информације о дечјем социјалном развоју и факторима који утичу на испољавање агресије и вршњачког насиља – стекну знања о савременим приступима у превенцији насиља на раном узрасту – овладају вештинама практичне примене проверених поступака за смањење агресије и превенцију вршњачког насиља у предшколској установи – изграде ставове о значају раног и континуираног подстицања развоја просоцијалног понашања деце и стекну професионалне вештине за подржавање тог развоја.
Семинар нам је омогућио стицање нових вештинаи знања као и корисну размену искуства.

IMG-ed2ab1a7366fb1b8879c64152277e649-V IMG-be376c89c7bc43c3f80664caf3cd64d6-V IMG-396804437035ecc29d425837368d0e85-V IMG-394418b350f9b2625aab68157f4e52a1-V IMG-c7d78382af95ce45c041fd3f4b0e6a28-V

Comments are closed.