AKTIV STRUCNIH SARADNIKA I DIREKTORA

21.10. U Objektu “Sunce” u Inđiji održan je aktiv stručnih saradnika i direktora predškolskih ustanova Srema. Na aktivu je predložen godišnji plan rada aktiva za radnu 2019/2020 , izbor rukovodioca, zapisničara i predstavnika.  Ispred Aktiva PU Srema ovom prilikom su prisutni diskutovali o novim ulogama i dokumentaciji stručnih saradnika. Predstavljen je rad pod nazivom “Igra-mesto susreta različitih kultura i svetova-rad u dvojezičnim grupama u vrtiću sa decom migrantima” čiji je autor Živka Komlenac, pedagoška savetnica iz Šida. Koleginica Dragana Tica, savetnica spoljna saradnica je predstavila rad pod nazivom “šta jeste, a šta nije diskriminacija”.

Comments are closed.