Seminar u Kovačici

U toku proteklog vikenda održan je seminar u  Kovačici.Teme seminara bile su “Igrajmo se istraživača” i “Igra i igračka u vrtiću”.Medijator skupa bila je Olga Syrova sa Univerziteta Komenskeho iz Bratislave.Seminaru su  prisustvovale Ana Lešćan,Ana Hadrik,Svetlana Kovač,Vesna Maho,Miroslava Petrić,Jaroslava Nikolić,Miroslava Živković i Olinka Stojanac.U toku trajanja seminara,koleginice su imale priliku da prisustvuju brojnim radionicama u okviru kojih su stekli poznanstva i razmenjivali iskustva sa kolegama iz cele Vojvodine.Utisci naših vaspitača su odlični.Ideje i nova saznanja koja su ovom prilikom stečena će svakako preneti ostalim kolegama i  primeniti ih u svom radu.

IMG-9f23fe988bd6988be4dced8ab4c107ec-VIMG-4b7e16bfc5530881cdf2e1bfedfbf10d-VIMG-07a8d4fa2a08faf7005ef0ab4cbdcdc8-VIMG-86ded8875d2ff9d997e095fe25b50846-VIMG-b2bac77bf2fce404f92507d131d801ed-VIMG-7cd34359b2c6bb36ca47d6104380ab3d-VIMG-b74a6d63be35f79a72e5e67afd93afef-VIMG-e3d5d8927bd4d75454519b329f054dd8-V

Comments are closed.