Horizontalna poseta-Pećinci

U cilju saradnje i razmene iskustva,tokom ovog meseca je organizovana stručna poseta koleginica iz PU “Vlada Obradović Kameni”.Poseta je realizovana 03.aprila.,kada nam je u posetu došlo 14 kolega,vaspitača,stručnih saradnika i direktor ustanove.Sama poseta je organizovana u objektima u Novoj Pazovi,a podrazumevala je prisustvo koleginica aktivnostima u okviru kojih su imali uvid u primenu NTC metoda i primenu projektnog planiranja.Utisci nakon realizovane posete su vrlo pozitivni.U cilju unapređivanja vaspitno obrazovnog rada,naša ustanova će nastaviti sa ovakvom vrstom saradnje.

IMG-0ce970447d279680585006ca09c9e37f-VIMG-0fb6dd86217790bc605e07e0f83dd40a-VIMG-2f78988b51f8edb53317a111ec67ae07-VIMG-8d05d3b70debc29692b0d98668dd7011-VIMG-76e7485ddf7e40bc6db97b3b04deae45-VIMG-350b42ed432f15b01df8e74df31700b4-VIMG-f10f5261c8e9b2a773b00b9f7922bee2-VIMG-fcf00b30836e5865aeadb20d9d8d8a5d-VIMG-a24c1dc9616c86302eccb78b5647f986-VIMG-d4e0ef1788f3c098685018aa66a66cdc-V

Comments are closed.