Seminar za medicinske sestre vaspitače

24.11.2018. u Novoj Pazovi u objektu “Bubamara” održan je seminar pod nazivom “Muzički album odrastanja i sazrevanja”.Realizatori seminara bili su Mirjana Rastović,master teoretičar umetnosti , Vlasta Orčić ,diplomirani muzičar, profesor solfeđa , i Aleksandra Đurica,akademski muzičar,  flautista.Seminaru je prisustvovalo 30 medicinskih sestara-vaspitača iz svih objekata naše ustanove u kojima imamo jaslene grupe.Glavna ideja seminara bila je da se kroz radionice prošire iskustva zaposlenih o značaju muzike i da se vaspitači upoznaju sa mogućnostima primene konkretnog muzičkog materijala,u radu sa decom, kroz projekat “Muzika s ljubavlju”

.IMG-9590fd3829525d4c55f470e0caa18f5c-VIMG-17a779c3f99e067a3d7bb333e6303ced-VIMG-02afbc8f8c2faffcb88a4997f50ead6e-VIMG-0f62580b12255cbb8f875ec10ff44eea-VIMG-fa2a958cdc7c0c0938bdb2a8b285fe69-V

Comments are closed.