Reciklirajmo zajedno

P.U.”Poletarac” je ostvario saradnju sa firmom Ekostar Pak u cilju smanjenja količine ambalažnog otpada u našoj sredini.Ova akcija se sprovodi u svim objektima naše ustanove,u okviru svake vaspitno obrazovne grupe.Na taj način dajemo dobar primer deci,koja su direktni akteri u akciji, da čuvaju prirodne resurese i učimo ih da  na adekvatan način postupaju sa otpadom.Delajući tako, svi zajedno doprinosimo čistijoj i zdravijoj životnoj sredini.IMG-7d9e48f494a8359541fcdd015acc8d44-VIMG-536d5edf5927db7b08e180c778df165a-VIMG-cdccdabbe3d29a94801118356c3d17e3-V

Comments are closed.