Međunarodna saradnja sa centrom Slovaka u Mađarskoj

Pedagoško-metodički centar Slovaka u Mađarskoj je u Bekeščabi organizovao interaktivni stručni seminar za vaspitače u dijaspori pod nazivom “Sve za dečiji osmeh”.Organizacija seminara je bila u saradnji sa slovačkom samoupravom u Mađarskoj,slovačkom gimnazijom,osnovnom školom i vrtićem.Seminar je održan 18. i 19. oktobra 2018.godine u okviru saradnje Slovaka iz Srbije,Rumunije i Mađarske.Predstavnice naše ustanove na seminaru su bile Olinka Stojanac i Anamarija Simonović koje su imale prezentaciju na slovačkom jeziku pod nazivom “Kako bajke utiču na emocionalni stav deteta”.Ovaj rad su predstavljale i na stručnom skupu u Vrdniku prošle godine.Cilj seminara je bila razmena iskustva i diskusija o mogućnostima i problemima korišćenja igre kao dominantnog sredstva kod razvoja dece predškolskog uzrasta.Igra je bila i vodeća tema interaktivnog dela seminara koji je realizovan u vidu kreativnih radionica koje su sprovodile koleginice iz Mađarske.Svi radovi koji su prezentovani na ovom seminaru biće objavljeni u metodičkom časopisu “Slovenčinar” u rubrici posvećenoj vaspitačima iz Srbije,Rumunije i Mađarske.IMG-8192f6ec52c16879a0892acccc0f9a72-VIMG-dceb6d3d67460ad6d10907e60cbfa3fb-VIMG-9f386ef6418058164a102c16bf3112a0-VIMG-d4f9909d5361e77273a4564bd900fd25-VIMG-8ef4094af001254b9c0ede77e532c4d1-V

Comments are closed.