Razvojno planiranje

Razvojni plan ustanove jeste strateški plan razvoja ustanove koji sadrži prioritete u ostvarivanju obrazovno-vaspitnog rada, plan i nosioce aktivnosti, kriterijume i merila za vrednovanje planiranih aktivnosti i druga pitanja od značaja za razvoj ustanove.
Razvojni plan ustanove donosi se na osnovu izveštaja o samovrednovanju i izveštaja o spoljašnjem vrednovanju, najkasnije 30 dana pre isteka važećeg razvojnog plana ustanove.
Razvojni plan donosi organ upravljanja, na predlog stručnog aktiva za razvojno planiranje, za period od tri do pet godina.

Dana 8. i 9. februara 2018.godine održani su sastanci Tima za razvojno planiranje, s obzirom da prethodni razvojni plan ističe 27.marta 2018.godine.

Članovi tima bili su jako vredni  i posvećeni u postupku vrednovanja kvaliteta rada ustanove vrednuje se i ostvarivanje razvojnog plana ustanove.

IMG-b7cfe8e4f40edb7ac16fa2616fa42748-VIMG-b6e0b124676b3427470f4b8804d17b8f-V20180222_130758

Comments are closed.