Seminari

Radi stalnog stručnog usavršavanja , učenja i napredovanja u okviru naše ustanove organizuju se sminari, radionice, tribine.Jedan od seminara koji je organizovan 23.12.2017.god u objektu “Bubamara” u Novoj Pazovi je ” IOP  u predškolskoj ustanovi i njegova integrisanost u plan rada grupe” .Voditeljke seminara su bile Marica Mecek, Jasmina Kukić i Danijela Petkovski iz PU “Bambi” Kula i PU”Naša radost” Subotica.Našim vaspitačima  i stručnim saradnicima se dopala mogućnost primene prezenzovanog u svakodnevnom radu i aktivnostima.

20171223_14092920171223_14092520171223_14091620171223_140856

Comments are closed.