Horizontalno učenje

Unutar naše ustanove horizontalno učenje je organizovano tako što vaspitači pripremaju uglednu aktivnost, kolege vaspitači i stručni saradnici prezentovanu aktivnost posmatraju, kasnije o njoj  diskutuju  i uz pomoć upitnika ocenjuju izloženo.Na slikama je prikazana aktivnost Barbare Živanović “Tako je i moja baka” gde je prikazala folklor i tradiciju našeg naroda kroz razne likovne aktivnosti.

20171128_09020920171128_09021320171128_09021520171128_09022120171128_09022820171128_09023320171128_09025520171128_09063420171128_09161420171128_091510

Comments are closed.