“Za Stojana”

U humanitarnoj akciji namenjenoj za pomoć Stojanu Radeki PU”Poletarac” sakupila je oko 3000 evra.Pomoć se skupljala na razne načine :putem predstava koje su organizovali i izvodili vaspitači naše ustanove,prodajnih izložbi dečijih radova itd.Direktorka ustanove Milica Blešić predala je sakupljen novac roditeljima dečaka.

Comments are closed.