8. mart u vrtiću

Kao i svake godine 8. mart smo obeležili raznim radionicama sa mamama ali i tatama, koji su sa svojom decom pravili svakojake poklone za svoje lepše polovine…

celodnevni boravak u O.Š. “H.J. Čmelik” 

image-0-02-04-dccda8dc345dead2cbcf58e4fd9d7506d34bec4607b2d2a88b7c405aadb04e67-Vimage-0-02-04-d758676641eb63a008d779c0a7dd916cce8e869da7c18e68f89fc937a804fee4-Vimage-0-02-04-d311ac6223af2f0b8413476140a061531c8502458a063062994fccb2098f29ee-Vimage-0-02-04-cda01ce790104113e79607e2338f813d3cceb1d8e69d4afad3a4e3fd7289f279-Vimage-0-02-04-2c3c856f983af55ba69e6358047417016a859e0908b861332f5b89307bcead68-Vimage-0-02-04-9845a458c8ad388e174ab6e9277cc2a1a1cdc19d9f97d125b894bad180a4ed90-Vimage-0-02-04-5ea2a803ec3e0bd794fd353b425b1c77f518c48833d3cb28a618cac2a769b16d-Vimage-0-02-04-4ba1d8b2ef13682d204092dc56ec23663a28c25f7c96cfdbb980d8576db14f4e-V

 

GOLUBINCI

image-0-02-05-c274267719e2c1b3699609e4350fa1f391007f19b77e7bc258216d707eb48121-Vimage-0-02-05-ab8d8aad11699d3efaf606ce897c584f1dada2795e0c0c4b3d4f4a5d073e9cdb-Vimage-0-02-05-9206e2d76a0d772e9fedb627ebbdabe7d7b3c6fc4abed0ff967542127b46623d-Vimage-0-02-05-19c5644a302f0a52c3935b33a71b6da63bb0fa687687f1c664c0e608892fd901-Vimage-0-02-05-9ece803437de962296ed6c6199a99c08b21bc14fdbf944bbbf396e2158287922-Vimage-0-02-05-4c4c890f295bff5a66a6a616ea72e77a7d584f30d5abd1b596bfa2720b6a02df-V

celodnevni boravak SUNCE

image-0-02-04-b6b0fe5eeb8a40d560c0d6293c7a67cd04cee3851095f93b5c4a9542f1b1a030-Vimage-0-02-04-56d9dbe90893503c2f16785c307b00dc7465579399e5ce3c12c3c819712e0360-Vimage-0-02-05-e0697bfdc760e890d7464ffb534ab9dfbf0eb8b2f09290f0b7b1494128b01c87-Vimage-0-02-05-e21b1e3e2f3f235fd108671d1a6ee6871966e38d9e70be9a12c72585389ee932-Vimage-0-02-05-e1c112182e636314e870900e06b0107cec750a8444cb7ab22bf56bab6109c061-Vimage-0-02-05-ce196fbd99109cc1ca08615a6eef5275bbce72880771b0228c1a675cc01a25b8-Vimage-0-02-05-470132a8e3b98099a42639ab3286f7f818624dfc6109f6a64da38c02a234d188-Vimage-0-02-05-7c75f5abdd55fb5b4261492be3dafc71cf72c376d23aec8558fb423748268615-Vimage-0-02-05-0a1c53078d2a3b946682d519208677d25c35c08a8bf1769a346f0d79a54b3f29-Vimage-0-02-05-8adfb5e52df4fa49a5d61e4fbcb282b87c8c9486aea91d6ca42532235d90474a-V

 

Comments are closed.