Na horizontalnom učenju kod komšija iz P.U. “Radost” Novi Banovci

29.11.2016. god. posetili smo naše komšije iz P.U. “Radost” iz Novih Banovaca i tu priliku iskoristili za trenutno aktuelno horizontalno učenje između ustanova. Predstavnici naše ustanove bili su direktor, pedgog, kao i glavni vaspitači iz svih naših objekata ali i koleginice koje su bile zainteresovane za ovu posetu. Tema je bila poseta aktivnostima i način vođenja dokumentacije od strane njihovih vaspitača. Na kraju posete naši predstavnici su imali zadatak da evaluiraju ono što su imali priliku da vide. Poseta je protekla u vrlo prijatnoj atmosveri, a što je još važnije vaspitači su imali prilike da steknu neka nova iskustva i prikupe ideje za svoj dalji rad.

image-0-02-05-1c915ba31e20435f1241ca4059580c7375225a676102a98a7023965c3bb1fee9-vimage-0-02-05-41574b0f5e935dd06e4dfc23d869248b3e852932a20822694f7b7372522c5124-vimage-0-02-05-02a5a2253baaa4aad2141e13a601d550076767e9236e7fe2d28f14976c0a0af1-vimage-0-02-05-e01d751c49efeafdf14e0d94a5047d76f967fd80ec16450adf2b4bc5f28309f1-v

Comments are closed.