Pregledi predškolaca

U okviru dobre saradnje sa Domom zdravlja “Dr J.J. Zmaj” u toku su pregledi predškolaca od strane fizijatra. Kada su u pitanju zdrava deca, pregledi fizijatra u okviru sistematskih pregleda imaju za cilj pravovremeno uočavanje nekog fizijatrijskog razvojnog problema kako bi se na vreme preduzele mere za njegovo otklanjanje.

33

Comments are closed.