Detský folklórny festival v Kysači – Dečji folklorni festival u Kisaču

– Detský folklórny festival „Zlatá brána“ bol založeny v roku 1993., keď Kysáčania zaznamenali 220 ​​rokov od príchodu Slovákov do Kysáču. Hlavným učelom festivalu bolo det’om vštepiť lásku ku vlastnéj tradičnej kultúry, rovnako ako prispieť k vzájomnej výmene skúseností kultúrnych pracovníkov a odborníkov.

„Zlatá brána“ je festival detských hier, piesní, hudby a folklóru, a ako taký, každý rok prináša spolu viac ako tisíc účastníkov zo všetkých slovenských miest v Srbsku, rovnako ako aj hostí zo zahraničia.

Na tomto 21. detskom folklórnom festivale zúčastnila sa aj predškolska ustanovizen ”Poletarac” so skupinou ktoru nacvičila vychovávatel’ka Mirjana Mikl’anová a ktorá nás už mnohokrát v tomto roku krásne predstavovala.

– Festival „Zlatá brána“ odnosno ”Zlatna kapija” osnovan je 1993. godine, kada su Kisačani obeležavali 220 godina od dolaska Slovaka u Kisač. Prvobitan cilj festivala je bio da se deci ulije ljubav prema vlastitoj tradicionalnoj kulturi, kao i da se doprinese uzajamnoj razmeni iskustava kulturnih radnika i stručnjaka.

„Zlatá brána” je festival dečijih igara, pesama, muzike i folklora a kao takav svake godine okuplja više od hiljadu učesnika iz svih slovačkih mesta u Srbiji, kao i goste iz inostranstva.

Na ovom 21. dečjem folklornom festivalu učestvovala je i predškolska ustanova ”Poletarac” sa grupom predškolaca koje je predvodila vaspitačica Mirjana Mikljan a koja nas je već mnogo puta ove godine lepo predstavljala na mnogim manifestacijama.

Comments are closed.