Питања и одговори везани за конкурсну документацију 3

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2014 – д.

Дел.бр.306/5

Датум: 04.04.2014.

 

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД

 број ЈН- 01/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

 

  У конкурсној документацији Образац бр. 2.8) Партија 8) Остале прехрамбене намирнице за производе под р.бр. 34.  35.  36.  37.  ВОЋНИ НЕКТАР кајсија, јабука, поморанџа, бресква , мин. 52 % воће, пастеризован,  констатовано је да поред наведеног воћа сви сокови садрже и јабуку те је питање да ли је наручилац са тим сагласан – одговор је „ДА“ .

 

 

 

 

 

                                                                                    За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

                                                                                    СТАРА ПАЗОВА

                                                                                    ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

 

                                                           

                                                                                    Радмила Богдановић  с.р.

Comments are closed.