Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПОЛЕТАРАЦ“

СТАРА ПАЗОВА  ул. Владимира Хурбана бр. 13

Тел. 022/311-223, тел.факс: 022/310-565

БР.ЈН: 01/2014 – д.

Дел.бр.306/3

Датум: 02.04.2014.

 

ЈАВНА НАБАВКА  у отвореном поступку

предмет: добра, намирнице и прехрамбени производи за потребе

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“  СТАРА ПАЗОВА У 2014.ГОД

 број ЈН- 01/2014-д

 

П Р Е Д М Е Т:  ДОСТАВЉАЊЕ ДОДАТНИХ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

На основу чл. 63. став 3.  и  4. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 ) а у вези са захтевом понуђача за појашњењем конкурсне документације у вези са припремањем понуде:

 

1)       

  У вези са достављањем декларација уз понуду, у обрасцу бр. 2.8) Партија 8) остале прехрамбене намирнице, под р.бр. 1. и 2. ТЕСТЕНИНА наведен је  облик производа  бр. 1) макароне, спиралне, шкољка,  чипкасте , широке   и бр. 2. – резанци – фида звездице, флекице, те је постављено питање да ли је потребно доставити декларације за све облике тестенине или је довољна декларација само за једне.

Одговор: довољна је декларација само за један производ ( нпр. тестенине једног од наведених облика) ако су остали облици истог производа исте спецификације, односно декларације.

Исто важи и за друге сличне ставке.“

 

 2)

Образац број 2.7) Партија 7) конзервисано и смрзнуто воће и поврће, у вези са паковањима где је тражена јединица мере –  конзерва 5/1   на питање је да ли су то лименке које постоје на тржишту  запремине  4.100 грама до  4.500 гр. одговор је „ДА“

 

 

 

                                                                                    За ПУ „ПОЛЕТАРАЦ“

                                                                                    СТАРА ПАЗОВА

                                                                                    ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

 

                                                                                    ………………………………..

                                                                                    Радмила Богдановић

Comments are closed.