Moj omiljeni junak iz bajke

Tokom meseca februara, u vrtiću ”Sunce” u Staroj Pazovi, mlađe, srednje, starije i najstarije grupe su, svaka na svoj način, obrađivale temu ”U svetu bajki”. Tema je trajala mesec dana i kao njen završni deo, u saradnji sa roditeljima, organizovan je maskenbal, gde je svako dete ušlo u ulogu svog omiljenog junaka iz bajke.

Čitanje bajki je važno, prvenstveno, jer deca svoj prvi kontakt sa knjigom ostvaruju preko bajki.

Njihova vrednost je neprolazna a to se uvek iznova potvrđuje sa istim bajkama i njihovom percepcijom u novim generacijama koje iste bajke uvek očaravaju.

Danas, u ovom “brzom” vremenu, više nego ikad detetu je potrebna bajka jer njenim čitanjem neposredno dolazi u kontakt sa odraslom osobom.

Dok sluša čitanje bajke u krilu odrasle osobe, dete se ispunjava osećajem da je sav svet dobra i zla, ovde i sada, u moći njegovog velikog čitača i te magične, čarobne knjige.

Comments are closed.