СЛУЖБЕ

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

  • Економско-финансијска служба
  • Техничка служба
  • Служба правних, кадровских и општих послова
  • Стручна јединица
  • Служба исхране
  • Служба превентивно-здравствене заштите