САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Наш циљ је да сталним информисањем и укључивањем родитеља у активности у оквиру наше установе они постану активни учесници у васпитању своје деце. Без суштинског повезивања установе и породице нема ефикасних програма. Тек када су утицаји вртића и породице прожети и усаглашени може се очекивати позитиван утицај на развој детета. Добити за дете од ове сарадње су вишеструке. Лакше преброде период адаптације на јаслице и вртић. Ако постоји континуитет усклађених утицаја родитеља и вртића, сви утицаји на дете су развојно подстицајнији. Квалитетном сарадњом са вртићем, родитељи добијају јединствену прилику да упознају своје дете и ван породичног контекста. Такође имају шансу да усаврше своје родитељске вештине и буду задовољни собом, користећи своје таленте и потенцијале. Кроз успешну сарадњу с породицом, васпитачи усавршавају професионалне компетенције, а осим признања од стране родитеља за свој рад, добијају и њихову подршку у припреми и реализацији активности у вртићу. Постајући партнери, родитељи и васпитачи заједнички утичу на развој детета и на живот у установи.